Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy
Vi på N-Å Widells Rör & Konsult AB vill värna om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt.
Vår strävan är att jobba enligt enligt de dataskyddsförordningar som finns. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 

Ändamålet med att vi behandlar dina uppgifter
Vi behandlar dina uppgifter med syftet att kunna fullgöra vårt avtal mot dig som kund. Det kan exempelvis vara för att leverera produkter och tjänster, sköta service och garanti av tidigare leveranser. Vi kan också behöva utföra behandlingen för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Vidare kan behandlingen vara nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämda ändamål. I de fall uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålet, kommer de raderas.
Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen.

 

Vi delar inte dina uppgifter
Dina personuppgifter, säljs inte eller på annat sätt överförs till tredje part.
Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter i de fall lagen kräver det.
Vidare kan uppgifter behandlas av externa partners, såsom Revisorer, Företag som arbetar med vår IT-miljö etc. I dessa fall kommer ett sk. Personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

 

Dina rättigheter

 

Frågor
Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss.
N-Å Widells Rör & Konsult AB
Sockerbruksgatan 22
531 40 Lidköping
0510-23110
www.widellsror.se