Vi utför arbeten åt både privatpersoner och stora beställare. Utöver detta arbetar vi även på diverse industrier med bland annat licenssvetsning i både rostfritt och svart material. Vårt specialistområde är rostfria installationer och Thermia-värmepumpar.

Tjänster

Fjärrvärme

Vi hjälper er med nyinstallation samt utbyte av er gamla växlare.

Service

Vi utför all slags service inom VVS-området, både för privatpersoner och företag.

Licenssvetsning

Vi utför arbete som kräver licenssvetsning i både rostfritt och svarta material.

Värmepumpar

Vi samarbetar med Thermia och levererar och installerar värmepumpar till både villor, flerfamiljshus samt större entreprenader.

Entreprenader

Vi utför entreprenader i alla storlekar  både lokalt och i hela Sverige.

För oss är miljön viktig

Vi miljösorterar allt skrot vid stambyten i olika containrar för respektive avfall. Vi är dessutom extremt noga med asbestsanering av gamla rör och pannor före start av arbete.